From WikiTemp, the GBAtemp wiki
Line 5: Line 5:
 
* '''Author(s):''' [[HtheB]] and [[kevinc]]
 
* '''Author(s):''' [[HtheB]] and [[kevinc]]
 
* '''URL:''' [http://akzeac.blogspot.com/ developer's blog]  
 
* '''URL:''' [http://akzeac.blogspot.com/ developer's blog]  
* '''Download:''' [http://gbatemp.net/downloads/homebrew/nds/a/beup_last.rar click here ]
+
* '''Download:''' [http://gbatemp.net/downloads/homebrew/nds/a/beup_last.rar click here ]  
  
  
 
: Back to [[NDS Homebrew section]]
 
: Back to [[NDS Homebrew section]]

Revision as of 16:31, 1 February 2007


Back to NDS Homebrew section